THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

1- Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp (do chủ doanh nghiệp ký).

2- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

3- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Ghi chú: Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

thay-doi-ten-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien

————————————————-

Chi phí thay đổi:

– Phí dịch vụ: 200.000 đồng.

– Lệ phí khắc lại Con dấu: 420.000 đồng.

Thời gian thực hiện:

– 05 ngày: có GPKD mới.

– 02 ngày sau: có Con dấu mới.