THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT _ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT _ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN (DNTN) – 05 NGÀY – 200.000 ĐỒNG (ĐÃ BAO GỒM LỆ PHÍ).

Chi phí thay đổi:
– Phí dịch vụ: 200.000 đồng.
Thời gian thực hiện:
– 05 ngày: có GPKD mới.

thay-doi-nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-_-doanh-nghiep-tu-nhan