Thành lập DNTN

Thành lập Doanh Nghiệp Tư Nhân (DNTN):

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do chủ doanh nghiệp ký).

2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của của chủ doanh nghiệp tư nhân: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

3- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

4- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

5- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

6- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

thanh-lap-dntn

—————————————————–

Chi phí thành lập:

– Phí dịch vụ: 250.000 đồng.

– Lệ phí đăng ký kinh doanh: 200.000 đồng.

– Lệ phí khắc Con dấu: 450.000 đồng.

– Phí đăng báo: 300.000 đồng (Đăng tại Sở KH&DT).

Thời gian thực hiện:

– 03 ngày: có GPKD & MST.

– 03 ngày sau: có Con dấu.