Tag: thành lập kho hàng

Thành lập Kho hàng – Cửa hàng

Thủ tục Thành lập Địa điểm kinh doanh - Kho hàng - Cửa hàng: 1- Thông báo lập địa điểm kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật của công ty ký); 2- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế ...