Tag: thành lập doanh nghiệp

Thành lập DNTN

Thành lập Doanh Nghiệp Tư Nhân (DNTN): 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do chủ doanh nghiệp ký). 2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của của chủ doanh nghiệp tư nhân: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; 3- Văn bản xác nhận vốn pháp ...