Tag: thành lập công ty

Thành lập Văn phòng đại diện Cty Nước Ngoài

Thủ tục Thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện bằng tiếng Việt Nam (theo mẫu của Bộ Thương mại) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký; 2) Bản sao Giấy đăng ...

Thành lập Công ty có vốn Nước Ngoài

Thủ tục Thành lập Doanh nghiệp có vốn đầu tư Nước ngoài: 1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu I-3. Nhà đầu tư tham khảo hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản trên tại Phụ lục IV-1 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu ...

Thành lập Kho hàng – Cửa hàng

Thủ tục Thành lập Địa điểm kinh doanh - Kho hàng - Cửa hàng: 1- Thông báo lập địa điểm kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật của công ty ký); 2- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế ...

Thành lập Văn phòng đại diện

1. Thông báo lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện (theo mẫu Phụ lục II-8 Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện. 3. Quyết định bổ nhiệm người ...

Thành lập chi nhánh

1. Thông báo lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện (theo mẫu Phụ lục II-8 Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện. 3. Quyết định bổ nhiệm người ...

Thành lập DNTN

Thành lập Doanh Nghiệp Tư Nhân (DNTN): 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do chủ doanh nghiệp ký). 2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của của chủ doanh nghiệp tư nhân: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; 3- Văn bản xác nhận vốn pháp ...

Thành lập công ty CP

Thành lập công ty Cổ Phần: 1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký). 2- Dự thảo điều lệ công ty (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ ...

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký). 2- Dự thảo điều lệ công ty (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên). 3- Danh sách thành viên. 4- Bản sao ...

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO TỔ CHỨC LÀM CHỦ SỞ HỮU

A- Đối với công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty (theo quy định tại khoản 4 Điều 67 Luật Doanh nghiệp): 1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký). 2- Dự thảo Điều lệ công ty (có đầy ...

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO CÁ NHÂN LÀM CHỦ SỞ HỮU (TNHH 1TV)

1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký). 2- Dự thảo Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật). 3- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực ...