Tag: quản trị

Cách nhận diện nhân tài trong thời gian ngắn nhất

Có mặt tại buổi trò chuyện chuyên đề Nhận diện nhân tài trong 30 phút, do mạng cộng đồng doanh nhân Anphabe tổ chức tại TP.HCM, bà Hồ Thị Bạch Quyên, quản lý nhân sự công ty Pepsico Việt Nam cho biết, việc thường xuyên chia sẻ thông tin về tuyển dụng, văn hóa doanh ...