Tag: đào tạo kế toán

Dịch vụ đào tạo kế toán doanh nghiệp

Các sinh viên cần hệ thống lại kiến thức đã học, mở rộng kiến thức thực tế để phục vụ tốt hơn cho việc học tại trường và đặc biệt là để đáp ứng nhu cầu tìm việc làm sau khi tốt nghiệp. Sau khi học xong chương trình, học viên có thể: – Hiểu được các ...