Tag: công ty nước ngoài

Thành lập Văn phòng đại diện Cty Nước Ngoài

Thủ tục Thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện bằng tiếng Việt Nam (theo mẫu của Bộ Thương mại) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký; 2) Bản sao Giấy đăng ...