Tag: chứng nhận công ty

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký). 2- Dự thảo điều lệ công ty (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên). 3- Danh sách thành viên. 4- Bản sao ...