DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

TĂNG – GIẢM VỐN ĐẦU TƯ _ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN (DNTN) – 05 NGÀY – 400.000 ĐỒNG (ĐÃ BAO GỒM LỆ PHÍ).

Chi phí thay đổi:

– Phí dịch vụ: 400.000 đồng.

Thời gian thực hiện:

– 05 ngày: có GPKD mới.

doanh-nghiep-tu-nhan