CÔNG TY CỔ PHẨN (TĂNG – GIẢM NGÀNH NGHỀ KINH DOANH)

TĂNG – GIẢM NGÀNH NGHỀ KINH DOANH _ CÔNG TY CỔ PHẦN (CP) – 05 NGÀY – 200.000 ĐỒNG (ĐÃ BAO GỒM LỆ PHÍ).

Chi phí thay đổi:

– Phí dịch vụ: 200.000 đồng.

Thời gian thực hiện:

– 05 ngày: có GPKD mới.

cong-ty-co-phan-tang-giam-nganh-nghe-kinh-doanh